Ekran WODKAN
Program komputerowy
"Obliczenia w technice
wodociągów i kanalizacji"


Michał Sośnicki
Usługi Techniczne


Program służy do wykonywania obliczeń bilansowych, hydraulicznych i technologicznych dla wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Obliczenia bilansowe można prowadzić czterema metodami:
- wg przeciętnych norm zużycia wody
- wg zainstalowanych przyborów sanitarnych
- wg scalonych wskaźników zapotrzebowania wody
- wg sumy powierzchni zlewni cząstkowych i parametrów deszczu miarodajnego
Obliczenia hydrauliczne umożliwiają zwymiarowanie kanałów i rurociągów oraz ustalenie parametrów hydraulicznych przepływów miarodajnych.
Obliczenia technologiczne dotyczą podstawowych urządzeń które najczęściej znajdują zastosowanie w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych.
W tej chwili dostępne są obliczenia technologiczne dla osadnika Imhoffa.

Opis metod obliczeniowych zastosowanych w programie znajduje się w pliku: opis_wodkan.rtf

Wymagany system operacyjny: Windows 95 lub nowszy.

Cena programu: 600 zł  + VAT

Dostępna jest wersja DEMO.

Aby zainstalować wersję DEMO programu należy pobrać plik wodkan.zip (ok. 1,8 MB)
Następnie należy utworzyć katalog na dysku i rozpakować do niego pliki z wodkan.zip
Aby rozpocząć pracę należy uruchomić program wodkan.exe
Wersja DEMO programu nie drukuje na drukarce (dostępny jest podgląd wydruku na ekranie), nie zapisuje danych do plików DBF (np. dla arkuszy kalkulacyjnych) oraz ma ograniczone listy wyboru zużycia wody i zrzutu ścieków wg norm.

Problemy, pytania i uwagi w związku z programem proszę zgłaszać na: sosniccy@interia.pl
natomiast zagadnienia dotyczące metod obliczeniowych na: biuro@top-eko.pl


Program wykonywany we współpracy z:
Andrzejem Płochockim (Usługi Informatyczne)
Wojciechem Bogusławskim (TOP-EKO)

e-mailsosniccy@interia.pl