Ekran UMOWY-ZLECENIA
Program "UMOWY-ZLECENIA"

Michał Sośnicki
Usługi Techniczne


Program do rejestracji i obsługi umów zleceń.

Program do obsługi umów zleceń dla kilku zleceniodawców ze wspólną bazą danych pracowników.
(oczywiście może być dla jednego zleceniodawcy)

Podstawowe funkcje programu:

- baza danych pracowników (zawiera dane potrzebne dla ZUS, urzędu skarbowego i banku)
- rejestracja umów i zgłoszeń do ZUS
- drukowanie rachunków (wyliczanie ZUS i podatku)
- drukowanie list płac (z możliwością podziału na obiekty)
- przesyłanie danych do Programem Płatnika (rejestrowanie, wyrejestrowywanie, raporty miesięczne)
- przygotowywanie danych o przelewach (plik do systemu bankowego)
- drukowanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11
- wydruk zaświadczeń o zatrudnieniu

System operacyjny: Windows
Program może pracować w sieci lokalnej, może być instalowany na przenośnych pamięciach USB.
Obsługa drukarek w trybie graficznym i tekstowym (igłowe)

e-mailsosniccy@interia.pl