Ekran SEPARATORY
Program komputerowy
DOBÓR SEPARATORÓW I OSADNIKÓW

Michał Sośnicki
Usługi Techniczne


Opis programu

Zastosowanie
Program służy do wspomagania doboru separatorów i osadników. Jest on każdorazowo dostosowywany do specyfiki oferty producenta. Może być użytkowany przez producenta oraz projektantów z nim współpracujących.
Program dobiera osadniki i separatory w instalacjach:
- oddzielania cieczy lekkich
- separacji tłuszczów
- separacji skrobi
- oczyszczania ścieków deszczowych

Działanie programu
Program automatycznie oblicza ilości ścieków deszczowych i produkcyjnych oraz dobiera typy osadników i separatorów na podstawie wprowadzonych parametrów zlewni.
Dla instalacji oddzielania cieczy lekkich należy podać:
 - dla wody deszczowej - powierzchnie spływu i parametry związane z miarodajnym natężeniem deszczu
 - dla ścieków - rodzaje i ilości punktów czerpalnych
Dla instalacji separacji tłuszczów:
 - rodzaje i ilości podłączonych urządzeń
 - albo rodzaj i wielkość zakładu
Dla instalacji separacji skrobi:
 - rodzaje i ilości podłączonych urządzeń
Dla instalacji osadnika ścieków deszczowych:
 - powierzchnie spływu i parametry związane z miarodajnym natężeniem deszczu
Następnie program wskazuje jaki typ separatora/osadnika należy zastosować, można wydrukować parametry dobranego separatora/osadnika oraz dane przyjęte do obliczeń.

Algorytmy obliczeń opracował Wojciech Bogusławski  (firma TOP-EKO)

System operacyjny: Windows (95 lub nowszy), program jest przystosowany do pracy w sieci LAN.

OFERTA (PDF)

Program SEPARATORY - wersja DEMO
Należy pobrać plik: SeparatoryDemo.zip (1,8 MB), rozpakować z niego katalog SeparatoryDemo, uruchomić program SeparatoryDemo.exe

e-mailsosniccy@interia.pl