Start Strona główna
Michał Sośnicki
Usługi Techniczne

Zakres działalności:
Wykonywanie programów i systemów informatycznych na zamówienie, dla systemów operacyjnych WINDOWS (Visual Objects) przeznaczonych do eksploatacji w środowisku sieciowym. Duże doświadczenie w zakresie przetwarzania danych w technologii XBASE i SQL szczególnie w zakresie oprogramowania dla firm handlowych (handel detaliczny) oraz z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniami fiskalnymi firmy ELZAB.
Programy komputerowe związane z automatyką (sterowanie i wizualizacja) i obliczeniami technologicznymi.
Strony internetowe z zastosowaniem baz danych MySQL i skryptów PHP.

Sp.Pr.INFORMATYKW zakresie oprogramowania do wspomagania handlu współpracuję ze Spółdzielnią INFORMATYK w Szczecinie.Inne programy
Przykładowe programy:

FAKTUROWANIE (FREEWARE)
Ekran
    FAKTUROWANIEProsty program do fakturowania w wersji podstawowej bezpłatny.
- wydruk faktur VAT i faktur korygujących
- rejestr sprzedaży VAT
- zestawienia sprzedaży
System operacyjny: Windows
więcej>>

MAGAZYNY
Ekran
    MAGAZYNYProsty program do obsługi wielu magazynów.
- dokumenty  PZ, RW, MM, WZ, PW
- zestawienia dla magazynów, grup magazynów
- wydania wg FIFO lub wg wskazania operatora
System operacyjny: Windows
więcej>>

KASA
Ekran KASAProgram KASA współpracujący z drukarką fiskalną MERA, D10 lub ZETA (ELZAB)
przeznaczony do obsługi sklepów i punktów gastronomicznych
- sprzedaż zestawów (mogą się składać z towarów i usług)
- przystosowanie do sprzedaży przy użyciu ekranu dotykowego
- obsługa drukarki etykiet, inwentaryzatora, sprawdzarki cen, wagi, drukarki kuchennej
więcej>>
Program KASA współpracujący z kasami fiskalnymi DELTA, K10, ALFA i JOTA (ELZAB)
- obsługa drukarki etykiet, inwentaryzatora, sprawdzarki cen, wag drukujących etykietki z barkodami.
- sprzedaż zestawów (mogą się składać z towarów i usług)
więcej>>
Dystrybucja: Spółdzielnia INFORMATYK


UMOWY-ZLECENIAEkran UMOWY-ZLECENIA
Program do obsługi umów-zleceń (kilku zleceniodawców - jedna baza pracowników)
- rejestrowanie umów i zgłoszeń do ZUS
- drukowanie rachunków i list płac
- współpraca z Programem Płatnika
- drukowanie deklaracji podatkowych PIT-11
- pliki z przelewami dla systemu bankowego
System operacyjny: Windows, obsługa drukarek graficznych i tekstowych (igłowych)
więcej>>


DZIENNIK KORESPONDENCJIEkran DZIENNIK
Program do obsługi dziennika korespondencji oraz przyjęć interesantów
- stanowiska dla sekretariatu i działów
- rozdział korespondencji przychodzącej na działy
- rejestrowanie i kontrola terminu odpowiedzi
- wydruki dziennika
Program pracuje w sieci z bazą danych SQL


AUTOMATYKA STACJI PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI
Ekran AUTOMATYKAProgram służy do sterowania procesem przygotowania powierzchni przedmiotów do malowania poprzez wytrawianie w kwasach.
Funkcje programu:
- sterowanie urządzeniami: automatyczne i ręczne
- wizualizacja procesu
- sygnalizacja i rejestracja awarii
- rejestracja wykonanych zadań
Program współpracuje z modułami wejścia/wyjścia firmy TOMAK. System operacyjny: Windows
Do sterowania napędami zastosowane są programowalne przekształtniki MICROMASTER firmy SIEMENS.
więcej>>


OBLICZENIA W TECHNICE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Ekran WODKAN
(dostępne demo w zakresie obliczeń bilansowych i osadnika Imhoffa)
Funkcje programu:
- obliczenia bilansowe dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz dla sieci wodociągowej
- obliczenia hydrauliczne
- obliczenia technologiczne (osadnik Imhoffa, separatory itp.)
więcej>>


DOBÓR I WYCENA STUDNI KANALIZACYJNYCHEkran
    STUDZIENKI
Program do doboru elementów i wyceny studni kanalizacyjnych.
Program automatycznie dobiera elementy składowe na podstawie wprowadzonych wysokości i średnic.
Wydruki specyfikacji elementów i wyceny dla poszczególnych studni oraz dla całego projektu.
Generowanie, wyświetlanie i wydruk schematów graficznych przeliczonych studni.
więcej>>


DOBÓR SEPARATORÓW I OSADNIKÓWEkran SEPARATORY
Program służy do doboru osadników i separatorów w instalacjach do separacji cieczy lekkich,
separacji tłuszczów, skrobi oraz oczyszczania ścieków deszczowych.
Program automatycznie oblicza ilości ścieków deszczowych i produkcyjnych oraz dobiera
typy osadników i separatorów na podstawie wprowadzonych parametrów zlewni.
Wyświetlanie i wydruk danych i schematów graficznych.
więcej>>


ROZLICZANIE ABONENTÓWEkran ABONENCI
System obsługi abonentów telewizji kablowej i internetu wykonany dla firmy SAT-MONT-SERVICE.
Program przystosowany do pracy w centrali i w odległych ośrodkach - wymiana danych przez FTP (lub e-mail).
Podstawowe funkcje programu:
- drukowanie książeczek i poleceń zapłaty (z kodami kreskowymi), drukowanie faktur (również do plików PDF).
- rejestracja wpłat przelewowych i gotówkowych (druk pokwitowań - drukarka fiskalna ELZAB)
- analizy płatności i zadłużenia, drukowanie ponagleń (liczenie odsetek)
- raporty kasowe, analizy finansowe
System operacyjny: Windows

ZLECENIA Ekran ZLECENIA
Program do obsługi zleceń dla laboratorium protetycznego.
Funkcje programu:
- ewidencja i drukowanie przyjętych zleceń
- ewidencja realizacji zleceń
- rozliczanie płatności i wyliczanie zysku
- rozliczanie pracowników i inne zestawienia statystyczne
więcej>>

Ekran NOTYNOTY KSIĘGOWE
Prosty program do drukowania not księgowych.
- wydruk dwóch egzemplarzy na formacie A4
- zestawienia okresowe z podsumowaniami
System operacyjny: Windows
więcej>>


ANALIZA KOSZTÓWEkran KOSZTY
Program do analizy kosztów rodzajowych.
Przeznaczony dla firm ze strukturą dwustopniową: regiony i obiekty oraz dodatkowo z wydzielonymi brygadami (dla kosztów pośrednich).
Analiza kosztów bezpośrednich, pośrednich i ogólnych wg regionów, brygad i obiektów i usług. Analiza planowanych i zrealizowanych szprzedaży i kosztów.
Wydruki szczegółowe wg kosztów dla obiektów i dla całej firmy. Wydruki zbiorcze dla regionów i całej firmy.
Zapis zestawień do plików PDF i przekazywanie ich do programu poczty elektronicznej.
System operacyjny: Windows

GASTROFISEkran GASTROFIS
Program do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej w gastronomii.
Moduł sprzedaży przeznaczony do pracy z ekranem dotykowym (1024*780).
Współpracuje z drukarkami fiskalnymi i kuchennymi firmy ELZAB.
System operacyjny: Windows
Dystrybucja: Spółdzielnia INFORMATYK


WOBIL / WODAREkran WOBIL
Programy do obsługi wodomierzy w wielu budynkach (Spółdzielnia Mieszkaniowa)
- rejestrowanie i weryfikacja odczytów wodomierzy
- wyliczanie szacunkowego zurzycia
- przeliczanie bilansów wody dla budynków
- obsługa wymiany wodomierzy (awaryjne i planowe)
Program pracuje w sieci z bazą danych SQL


OFERTY
Program do przygotowywania i drukowania ofert oraz rejestrowania relacji z klientami (CRM).
Oferty są przygotowywane na bazie katalogu oferowanych urządzeń.
W programie jest baza klientów z danymi kontaktowymi.
Inne funkcje: planowanie kontaktów, powiadomienia, kalendarz, zamówienia.
Program dla Windows współpracujący z bazą MySQL na serwerze internetowym.SZKOŁA JĘZYKOWA
System wspomagający prowadzenie szkoły językowej.
Działa przez przeglądarki internetowe, oparty na bazie MySQL i skryptach PHP.
Rozliczanie uczniów i lektorów, wystawienia faktur, zestawienia zbiorcze, komunikator.
Dostęp do danych także dla lektorów i uczniów - w odpowiednio ograniczonym zakresie.
INSTALACJA TESTOWAE_ZAMÓWIENIA
System zamówiennictwa internetowego dla sieci sklepów.
Oparty na bazie MySQL i skryptach PHP.
Automatyczne aktualizacja ofert oraz przetwarzanie zamówień w programie magazynowym.
Możliwość automatycznego generowania zamówienia w oparciu o rotację towarów w sklepie.
PROSTE WITRYNY INTERNETOWE
TRYGŁAW Waldemar Żmurko
Teatr Anny Gielarowskiej
DECOR Malowanie proszkoweInne programy

e-mailsosniccy@interia.pl
tel. 609 238 456