Ekran MAGAZYNY
Program "MAGAZYNY"

Michał Sośnicki
Usługi Techniczne


Prosty program wielomagazynowy.
Wydania z magazynu są dokonywane wg systemu FIFO ale z możliwością wydania z pozycji kartoteki (cena, dostawca) wskazanej przez operatora. Zestawienia otrzymane z programu mogą dotyczyć wybranego magazynu, grupy magazynów lub wszystkich magazynów.
Program może pracować w sieci lokalnej, może być instalowany na przenośnych pamięciach USB.
Obsługiwane dokumenty:
 - przyjęcie zewnętrzne PZ
 - przyjęcie wewnętrzne PW
 - rozchód wewnętrzny RW
 - wydanie zewnętrzne WZ
 - przesunięcie międzymagazynowe MM
 - likwidacja
Informacje na kartotece - ogólne:
 - nazwa towaru
 - kod towaru (kod identyfikuje ten sam towar w różnych magazynach)
 - grupa - do 4 znaków (w zestawieniach można używać grup zbiorczych oznaczonych mniejszą ilością znaków)
 - jednostka miary
Informacje związane z pozycją kartoteki:
 - ilość
 - cena
 - data przyjęcia
 - dostawca
 - data i numer faktury zakupu
Cena programu: 430,50 zł (350 zł + VAT)

Program magazyny - wersja DEMO
Wersja DEMO programu MAGAZYNY jest w pełni działającym programem z jednym ograniczeniem - łączna ilość kartotek nie może przekraczać 50.
Należy pobrać plik: mag_instal.zip (ok. 1,8 MB), rozpakować z niego katalog magazyny, uruchomić program Magazyny.exe
Logowanie - użytkownik: 0000 hasło: 00000000
Program w wersji DEMO może być łatwo przekształcony w wersję pełną z zachowaniem wprowadzonych danych.

e-mailsosniccy@interia.pl